• تلفن: 09120584192
  • ایمیل: info@amirrostami.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

رزومه شخصی

– MBA  مدیریت بازاریابی و فروش

– مدیر پروژه کتابهای ماهان تیموری

– مدیریت کتابسرای مهر

– مدیریت شعبات باتری اشکان

– رییس چندین اتحادیه

– هیات موسس و مدیرعامل شرکت بازرگانی رامش دادار پردیس

– بیزینس کوچ کسب و کار MPT  اتریش

– مربی بوکس زیر نظر فدراسیون

– عضو هیات موسس بزرگترین مجمع فرهنگی و هنری خراسان

– مهندسی فروش    Nobelsert   انگلیس

– مدیریت  ANNCP  کانادا

– گواهینامه مدیریت برند و استراتژی

– گواهینامه ندیریت تدبیر یونسکو

– مدرس رفتار شناسی DISC

– مشاور فروش و سیستم سازی کسب و کار

– مدرس بوم کسب و کار

–  جوان برتر سال 1390

– جانشین فرمانده بسیج اتحادیه

گواهینامه های بین المللی و کشوری